NL         FR         DE         EN

Spelregels

Hieronder staat een Nederlandse vertaling van de spelregels zoals deze nu gespeeld worden. Natuurlijk zul je niet alles vinden om gelijk al een volleerd Pokémontrainer te zijn. Het spel leer je nu eenmaal goed door het te spelen tegen andere Pokémontrainers. Daarvoor kun je terecht bij de diverse officiële Pokemonliga's. Je kan de dichtsbijzijnde Pokémonliga vinden onder de knop Pokémonliga's.


Basisregels

In dit gedeelte worden de basisspelregels uitgelegd.

Wat is de bedoeling van het spel?
Jij en je tegenstander spelen de rol van Pokémon trainers die het tegen elkaar gaan opnemen. Elke beurt kan de speler zijn Pokémon opladen voor een aanval door het aanleggen van een energiekaart aan die Pokémon, speciale trainerkaarten spelen en zelfs zijn/haar Pokémon in een sterkere vorm te laten evolueren. Je doel is je tegenstanders Pokémon uit te schakelen door met jouw Pokémon deze aan te vallen.

Wat heb je nodig om het spel te spelen?
Jij en je tegenstander hebben elk een deck van 60 kaarten nodig. Ook heb je schadetellers (damagecounters) nodig om de schade die de verschillende Pokémon oplopen bij te houden. Verder heb je een flipmuntje/dobbelsteen nodig om te bepalen of je "kop" of "munt" gooit.

Hoe begin je?
Eerst moet je even de kaarten leren. Er zijn de volgende soorten kaarten:
   

Pokémonkaarten
Dit zijn kaarten waarop verwezen wordt naar de Basis Pokémon, evolutiekaarten (als de Pokémon een stadium 1 of stadium 2 kaart is, is het een evolutiekaart) of Pokémon LV. X kaarten. Evolutiekaarten werken net zo als Basis Pokémon, alleen zijn ze een gevorderde vorm ervan.
Op een Pokémonkaart staan verder een aantal zaken waar je op moet letten. De kleur van de kaart geeft de soort aan [gras (groen), vuur (rood), water (blauw), bliksem (geel), psychisch (paars), vecht (bruin), duisternis (zwart), metaal (metaalkleurig) en neutraal (lichtgrijs)]. Linksboven staat de naam van de Pokémon. Rechtsboven staat de kracht van de kaart, bv. 60 HP. Dit betekent dat de Pokémon is uitgeschakeld wanneer deze 60 schade heeft opgelopen. Achter het aantal symbolen voor energiekaarten staat de naam van de aanval én eronder vaak nog een tekst wat je verder moet doen.
Linksonder staat voor welke kleur Pokémon deze kaart zwakte (weakness) heeft, midden onder voor welke kleur Pokémon weerstand (resistance) bestaat en rechtsonder de terugtrekkingskosten, dat is het aantal energiekaarten dat je moet weggooien om de actieve Pokémon terug te halen naar je bank. In oudere sets werd bij zwakte de schade verdubbeld en bij weerstand werd 30 schade in mindering gebracht. Sinds de Diamond & Pearl uitbreidingssets is dit veranderd. Op deze kaarten staat hoeveel schade er bij komt bij zwakte en hoeveel schade er afgaat bij weerstand.
Voor meer informatie over de anatomie van de kaartEnergiekaarten
Energiekaarten geven jouw Pokémon de energie die zij nodig hebben om hun aanvallen te kunnen uitvoeren. Sommige aanvallen vragen speciale energie om gebruikt te kunnen worden .Tenzij een kaart je expliciet de opdracht geeft om een energiekaart te verplaatsen of weg te gooien, blijven de energiekaarten liggen onder je Pokémon.
Er zijn nu 8 verschillende basis energiekaarten, nl. gras (groen), vuur (rood), water (blauw), bliksem (geel), psychisch (paars), vecht (bruin) en sinds kort ook basis duisternis- en metaalenergiekaarten. Er zit geen beperking op het aantal basis energiekaarten dat je in je deck doet.
Verder zijn er speciale energiekaarten, waaronder ook de Speciale Duisternis- en Metaalenergiekaarten, waarvan je niet meer dan 4 kaarten in je deck mag stoppen.

Trainerkaarten
Trainerkaarten worden gespeeld door te doen wat zij zeggen en dan weg te gooien naar je weggooistapel.    

Supporterkaarten
Supporterkaarten lijken op trainerkaarten, maar je kan maar één supporterkaart per beurt spelen. Een supporterkaart moet je pas aan het eind van je beurt naar de weggooistapel doen.

Stadiumkaarten
Stadiumkaarten vertegenwoordigen speciale strijdarena's en blijven in het spel totdat er een andere stadiumkaart gespeeld wordt. Stadiumkaarten werken voor beide spelers.

Hoe start je het spel?
Het opzetten van de startpositie van het spel noemen we de Set-up.
Schud elkaar de hand.
Schud je deck van 60 kaarten en biedt daarna je tegenstander aan deze éénmaal te couperen (snijden) of the schudden. Schudt je tegenstander je deck, dan mag je zelf nog éénmaal couperen.
Pak de 7 bovenste kaarten van je deck.
Controleer of je tenminste één Basis Pokémon in je hand hebt (wanneer dit niet het geval is kijk dan verderop bij de Regels voor de gevorderde speler).
Leg één van je Basis Pokémon met de achterzijde naar boven voor je neer als je actieve Pokémon.
Leg tot maximaal 5 Basis Pokémon uit je hand met de achterzijde naar boven neer als Pokémon op de bank.
Neem nu 6 kaarten van je deck af, die je zonder te bekijken met de achterzijde naar boven neer legt op de tafel. Dit zijn jeprijzen.
Bepaal nu wie er mag beginnen. De ene speler flipt de munt/rolt de dobbelsteen nadat de andere speler "kop" of "munt" heeft mogen kiezen. Een even getal gooien met de dobbelsteen telt als "kop", oneven telt als "munt". De speler die de toss wint begint.
Nu bekend is wie er gaat beginnen draaien de spelers hun actieve Pokémon en de Pokémon op de bank om.

Spelen maar!
Wanneer je gaat spelen hebben jij en je tegenstander afwisselend de beurt om handelingen te verrichten. Tijdens je tegenstanders beurt doe je niets, behalve je actieve Pokémon voor een Pokémon op de bank vervangen wanneer deze uitgeschakeld wordt.
Tijdens jouw beurt ga je door de volgende stappen heen:
Wat kan je doen tijdens jouw beurt? Let op: niet alles kan altijd of ben je verplicht te doen!
1. Pak de bovenste kaart van je deck af
2. Nu kan je de volgende zaken doen op de volgorde die jij wilt:
- Leg een Basis Pokémon op je bank (let op: er mogen er niet meer dan 5 liggen).
- Evolueer Pokémon (zo veel als je wilt).
- Hecht een energiekaart aan een Pokémon (één per beurt).
- Speel Trainerkaarten (zoveel als je wilt), een Supporterkaart (één per beurt) of een Stadiumkaart (één per beurt).
- Trek je actieve Pokémon terug (eens per beurt).
- Gebruik Poké-Powers (zo vaak als je wilt).
3. Aanvallen!
Controleer of je genoeg energiekaarten (van de juiste kleur) aan je actieve Pokémon hebt gehecht om aan te kunnen vallen met de aanval van je keuze.
- Controleer de Pokémon van je tegenstander op zwakte (weakness) en weerstand (resistance). Verreken de schade met je aanval. Wanneer een Pokémon op de bank schade krijgt, gaat de zwakte en weerstandregel niet op.
- Doe schadetellers op je tegenstanders Pokémon (elke schadeteller staat voor 10 HP schade).
- Controleer of je tegenstanders Pokémon uitgeschakeld is.
- Neem een prijskaart (alleen als je tegenstanders Pokémon uitgeschakeld is).
4. Je beurt is over.
Soms moeten er nog handelingen gedaan worden nadat jouw beurt afgelopen is maar voordat jouw tegenstanders beurt begint. Daarna gaat je tegenstander door de bovenstaande stappen heen tijdens zijn/haar beurt.

Wat gebeurt er na iedere spelers beurt?
Na iedere spelers beurt, als een actieve Pokémon vergiftigd is (poisoned) dan krijgt de Pokémon schade; is deze verbrand (burned) dan kan de Pokémon schade krijgen; en als de Pokémon slapend (asleep) of verlamd (paralyzed) is kan deze herstellen. Dit noemen we speciale condities van de Pokémon. Daarna pas begint de beurt van de volgende speler.

Hoe werken die speciale condities?
Sommige aanvallen veroorzaken bij de verdedigende Pokémon één tot enkele speciale condities: slapend (asleep), verbrand (burned), verward (confused), verlamd (paralyzed), of vergiftigd (poisoned). Dit kan niet gebeuren met de Pokémon op de bank, maar alleen met de actieve Pokémon van een speler. Als een Pokémon naar de bank gaat verdwijnen de speciale condities. Ook het evolueren van je actieve Pokémon zorgt er voor dat de speciale condities verdwijnen. Hieronder volgt kort wat elke speciale conditie inhoudt.

Slapend
Als een Pokémon slaapt, kan hij niet aanvallen of terugtrekken. Zodra de Pokémon slaapt, draai je de kaart een kwartslag linksom. Na elke spelers beurt moet je een muntje flippen/dobbelsteen rollen. Bij "kop" wordt de Pokémon wakker (draai de kaart dan weer een kwartslag terug), maar bij "munt" blijft de Pokémon slapen en moet je wachten tot na de volgende beurt om te proberen je Pokémon wakker te maken.
 slapend

Verbrand
Als de Pokémon verbrand is, leg je een "Burn marker" op de kaart om te laten zien dat hij zich in die toestand bevindt. Zolang de Pokémon verbrand is moet je een muntje flippen/dobbelsteen rollen na elke spelers beurt. Is het "kop"gebeurt er niets, maar is het "munt" dan plaats je 2 schadetellers op de kaart (tel geen zwakte en weerstand mee!). Als een aanval een Pokémon verbrand die dat al is, wordt deze niet dubbel verbrand, maar vervangt de nieuwe situatie de oude. Zorg ervoor dat je "Burn marker" er duidelijk anders uitziet dan je schadetellers!

Verward
Als een Pokémon verward is, draai dan de Pokémonkaart een halve slag, zodat de kaart voor jou ondersteboven ligt. Een Pokémon die verward is kan terugtrekken naar de bank na betaling van de terugtrekkingskosten, waarna hij de speciale conditie verliest.
Wanneer een Pokémon verward is mag hij toch aanvallen. Flip dan een munt/Rol een dobbelsteen om te kijken of hij mag aanvallen. Bij "kop" werkt de aanval normaal, maar bij "munt" krijgt je eigen (verwarde) Pokémon 3 schadetellers en eindigt de aanval. (Tel alleen zwakte en weerstand voor schade die gedaan wordt, niet voor het opleggen van schadetellers. Er wordt in het spel verschil gemaakt tussen schade toebrengen en schadetellers opleggen!!!!). Je actieve Pokémon krijgt zelfs 3 schadetellers wanneer de aanval normaal gesproken geen schade doet (zoals Treecko’s Poison Breath aanval).
  Verward

Verlamd
Als de Pokémon verlamd is, kan hij niet aanvallen of terugtrekken. Zodra de Pokémon verward is, draai je de kaart een kwartslag rechtsom. Als een actieve Pokémon verlamd is, herstelt deze zich aan het eind van de spelers beurt. Draai de kaart weer rechtop. Ditbetekent dus dat als je Pokémon verlamd raakt, deze één beurt geen actie kan ondernemen en dan weer hersteld is.
 Verlamd

Vergiftigd
Als een Pokémon vergiftigd is, leg je een "Poison marker" op de kaart om te laten zien dat hij zich in die toestand bevindt. Zolang de Pokémon vergiftigd is, moet je een schadeteller plaatsen na iedere spelers beurt, zonder zwakte en weerstand mee te tellen. Als een aanval een Pokémon vergiftigd die dat al is, wordt deze niet dubbel vergiftigd, maar vervangt de nieuwe situatie de oude. Zorg ervoor dat je "Poison marker" er duidelijk anders uitziet dan je schadetellers!

Kan je Pokémon tegelijkertijd slapend en verward zijn?
Als een Pokémon slapend, verward of verlamd is en een nieuwe aanval is uitgevoerd die de Pokémon slapend, verward of verlamd maakt, dan wordt de oude situatie vervangen voor de nieuwe en alleen de nieuwe situatie telt. Alleen deze drie condities zijn de enige aanvalseffecten die elkaar vervangen. Bijvoorbeeld, een Pokémon kan wel tegelijkertijd verward en verbrand zijn.

Wanneer heb je gewonnen?
Je wint het spel wanneer één (of meer) van de volgende situaties aan de orde is:
Je hebt alle zes je prijskaarten gepakt (je mag een prijskaart pakken voor elke keer dat je een Pokémon van je tegenstander uitschakeld).
Je de laatste Pokémon van je tegenstander die in het spel ligt hebt uitgeschakeld.
Je tegenstander aan het begin van zijn/haar beurt geen kaart meer in zijn/haar deck heeft om te pakken.


Regels voor de gevorderde speler

In dit gedeelte worden antwoorden gegeven op vragen die regelmatig gesteld worden en waarvan het fijn is al te weten wat je dan moet doen.

Wat is een Pokémon LV. X kaart?
In de Diamond & Pearl uitbreidingssets wordt een nieuw type kaart, Pokémon LV.X, geïntroduceerd! Deze nieuwe kaarten voegen speciale vermogens en aanvallen toe aan een bestaande Pokémon in het spel. De Poké-Powers, Poké-Bodies, en aanvallen van de originele kaart blijven bestaan, dus deze kaart geeft de speler vele nieuwe opties voor het spel! Een Basis Pokémon mag pas in een volgende beurt nadat zij gespeeld is evolueren in één stadium hoger. De Pokémon LV.X mag eveneens pas in een volgende beurt gespeeld worden (net als een evolutiekaart), echter dan alleen op de actieve Pokémon en een Pokémon LV. X kaart heeft niet de status van een evolutiekaart.


Wat telt als aanval?
Alles wat geschreven is op een Basis Pokémon of evolutiekaart onder het plaatje waar de aanvallen gevonden kunnen worden (met uitzondering van een Poké-Power of Poké-Body) wordt gezien als een aanval, zelfs als die aanval niets doet met je tegenstanders Pokémon. Zo worden bijvoorbeeld Seedot’s Bide en Glameow’s Charm aanvallen voorkomen door een effect zoals van Hippopotas’s Sand Attack.

In welke volgorde val je aan?
De exacte stappen om te doorlopen wanneer je aanvalt staat hieronder uitgewerkt. Voor de meeste aanvallen maakt het niet uit in welke volgorde je de zaken doet, maar als je een echt ingewikkelde aanval moet uitvoeren is het goed onderstaande volgorde aan te houden:
a) Als de verdedigende Pokémon een Baby Pokémon uit de Neo-series is, flip een munt/rol een dobbelsteen om te zien of je beurt eindigt met een aanval (als je beurt eindigt zonder aanval, doe je onderstaande stappen niet. je beurt is over!).
b) Kondig aan welke aanval je actieve Pokémon gaat gebruiken. Verzeker jezelf ervan dat er genoeg (en de juiste!) energiekaarten aan de Pokémon aangehecht zijn om deze aanval uit te voeren.
c) Indien nodig, maak de keuze(s) die de aanval van je verlangt te maken. (Bijvoorbeeld, Sneasel’s Feint Attack schrijft voor (vertaald): "Kies 1 van je tegenstander's Pokémon." Dus, je kiest nu).
d) Indien nodig, doe alles wat de aanval van je verwacht te doen in de volgorde die is voorgeschreven. (Bijvoorbeeld, Dark Marowak’s Hard Bone Attack schrijft voor (vertaald): "Gooi een basic Pokémon of evolutie kaart uit je hand weg of deze aanval doet niets").
e) Indien nodig, voeg enig effect toe dat de aanval verandert of teniet doet. (Bijvoorbeeld, als je Pokémon door Hippopotas’s Sand Attack geraakt was, Sand Attack vertelt dat wanneer je probeert aan te vallen met die Pokémon tijdens je volgende beurt, je een munt moet flippen/dobbelsteen moet rollen. Gooi je "munt", dan doet de aanval niets).
f) Als je actieve Pokémon verward is, controleer nu of de aanval mislukt (dus weer flippen/dobbelen).
g) Doe alles wat de aanval zegt. Doe eerst schade, doe dan elke andere effecten en tenslotte schakel de Pokémon uit die meer of gelijke schade hebben aan hun HP.

Hoe bereken je de schade die je doet?
Over het algemeen zal de hoeveelheid schade die je met je Pokémon doet niet afhangen van de volgorde waarin je die doet. Maar als je een aanval uitvoert waarbij een hoop verschillende zaken de schade kunnen veranderen, volg de stappen hieronder (sla die stappen over die niet bij de aanval van toepassing zijn). a) Start met de basis schade die de aanval doet. Dit is het getal dat rechts achter de aanval geschreven staat, of (als dat aantal een  x, -, +, of ? ernaast heeft staan) dit is de schade die de aanvaltekst je vertelt te doen.
b) Bereken de schade effecten van de aanvallende Pokémon (bijvoorbeeld, het effect van de Speciale Duisternis energiekaart, of de Solid Rage Trainerkaart als "Pokémon Tool"). Dan, als de basis schade 0 is (of als de aanval helemaal geen schade van zichzelf al deed), stop met het berekenen van de schade. Je bent nu klaar, zo niet dan ga je door met de onderstaande zaken.
c) Verhoog de schade met het aantal schade dat naast de zwakte aangegeven staat wanneer de verdedigende Pokémon zwakte heeft voor de kleur van de aanvallende Pokémon. Bij kaarten ouder dan de Diamond & Pearl uitbreidingssets geldt dat de schade bij zwakte verdubbeld wordt.
d) Verminder de schade met het aantal schade dat naast de weerstand aangegeven staat wanneer de verdedigende Pokémon weerstand heeft voor de kleur van de aanvallende Pokémon. Bij kaarten ouder dan de Diamond & Pearl uitbreidingssets geldt dat de schade bij weerstand met 30 wordt verminderd.
e) Bereken de schade effecten door Trainerkaarten en energiekaarten die aan de verdedigende Pokémon aangehecht zitten (bijvoorbeeld, het effect van de Speciale Metaal energiekaart of Buffer Piece).
f) Voeg elk relevant effect toe die het resultaat waren van de laatste aanval van de verdedigende Pokémon (bijvoorbeeld, Bonsly’s Fake Tears) of relevante Poké-Powers en Poké-Bodies.
g) Voor elke 10 schade die de aanval uiteindelijk doet, plaats 1 schadeteller op de verdedigende Pokémon. (Als de schade minder dan 0 is, doe je niets).
h) Nadat de schade gedaan is, én als de aanval ook andere zaken doet dan schade, doe die dan nu (bijvoorbeeld, plaats een "poison marker").

In welke volgorde gebeuren zaken na elke spelers beurt?
Gewoonlijk maakt het niet uit in welke volgorde je zaken doet na elke speler's beurt, maar als het ingewikkeld wordt, volg dan onderstaande stappen:
a) Doe schadetellers op elke vergiftigde Pokémon.
b) Flip een muntje/Rol een dobbelsteen om te zien of Pokémon met "Burn markers" schadetellers op zich krijgen.
c) Flip een muntje/Rol een dobbelsteen om te zien of een slapende Pokémon hersteld; laat verlamde Pokémon herstellen.
Als een Pokémon een "Pokémon Tool" Trainerkaart aan zich gehecht heeft en die kaart doet iets tussen de beurten in, dan kan die kaart op elk moment tussen de beurten in gebruikt worden door de speler die die kaart gespeeld heeft.
Als jouw Pokémon en je tegenstanders Pokémon tegelijk uitgeschakeld worden tussen de beurten door of tijdens een aanval, vervangt de speler die aan de beurt gaat komen zijn/haar Pokémon als eerste (en kiest zijn/haar prijskaart ook als eerste).

Pokémon die naar zichzelf verwijzen
Soms verwijst een Pokémon naar zichzelf. Bijvoorbeeld, Marill's Splashing Turn zegt (vertaald) "Verwissel Marill met 1 van je Pokémon op de bank". Lees de naam (in dit geval "Maril") als "deze Pokémon" in die gevallen dat deze aanval geïmiteerd wordt door een andere Pokémon (bijvoorbeeld door Mew *).

Illegaal evolueren
Wanneer je een Pokémon laat evolueren, moet er op de evolutiekaart het volgende staan: "Evolves from" gevolgd door de naam van de Pokémon waar deze kaart op moet. Bepaalde Pokémon (zoals Rocket’s Meowth) of Pokémon-ex (zoalsScyther ex) evolueren niet in normale versies. Op zo'n Pokémon kaart moet dan "Evolves from Rocket’s Meowth" staan vermeld om die evolutie toe te staan op Rocket's Meowth.

Hoe trek je terug met gebruik van dubbelenergie kaarten?
Terugtrekkingskosten betalen kan erg verwarrend zijn met dubbel energie kaarten. Hier de manier waarop dit werkt: Gooi energie kaarten één voor één weg totdat je de terugtrekkingskosten (of misschien meer) betaald hebt. Zodra je de kosten betaald hebt, kan je niet meer energiekaarten weggooien.
Bijvoorbeeld, stel dat je Pokémon  terugtrekkingskosten heeft en de Pokémon heeft 2  energiekaarten en een  energiekaart aangehecht liggen. Je kan dan op verschillende manieren de terugtrekkingskosten voldoen – door weggoien van de  energiekaart, door het weggooien van 2 energiekaarten, of door eerst één  energiekaart en dan een energiekaart weg te gooien. Je kan niet alle 3 de kaarten weggooien.

Wat gebeurt er als een kaart je zegt meer kaarten te pakken dan je in je deck over hebt?
Als een kaart je vertelt iets te doen met een aantal kaarten bovenop je deck en je hebt minder kaarten in je deck dan dat, doe met de overgebleven kaarten wat er van je verwacht wordt te doen en speel verder zoals gewoonlijk. Bijvoorbeeld, als een kaart je vertelt 7 kaarten te trekken of naar de bovenste 5 kaarten van je deck te kijken terwijl je er nog maar 3 over hebt in je deck, dan pak je de 3 kaarten of bekijkt de 3 kaarten. Vergeet niet dat je pas verliest als je geen kaart meer kan pakken aan het begin van je beurt en niet als je geen kaart(en) van je deck meer kan pakken omdat een gespeelde kaart je dat vertelde.

Wat gebeurt er als je geen Basis Pokémon in je eerste 7 kaarten van je hand hebt?
Als je in je starthand geen Basis Pokémon hebt laat je je hand zien aan je tegenstander en schud je je hand je deck in, waarna je je deck weer aan je tegenstander aanbiedt om te couperen. Pak weer 7 kaarten en kijk of je nu wel een Basis Pokémon in je hand hebt. Na het neerleggen van zijn prijzen mag je tegenstander dan 1 extra kaart van zijn deck pakken en in zijn hand doen. Trainerkaarten met de namen Armor Fossil, Claw Fossil, Mysterious Fossil, Root Fossil en Skull Fossil gelden in de openingshand als Basis Pokémon, verder in het spel als trainerkaart.
Soms hebben beide spelers geen Basis Pokémon in hun openingshand. Als dat gebeurt schud je beide je hand in je deck, coupeer je het deck van de ander en pak je opnieuw 7 kaarten voor je openingshand. In deze situatie mogen geen van beide spelers een extra kaart pakken!

Wat gebeurt er als beide spelers tegelijkertijd winnen?
Je wint wanneer je je laatste prijs mag pakken of wanneer je tegenstander geen Pokémon meer in het spel heeft of wanneer je tegenstander aan het begin van zijn/haar beurt geen kaart meer kan pakken van zijn/haar deck. Het kan voorkomen dat beide spelers tegelijkertijd "winnen" op één of meerdere manieren. Als dit gebeurt, moet je een Sudden Death spelen. Echter, als je wint op meerdere manieren dan je tegenstander, win jij.

Wat is een Sudden Death?
Als een Sudden Death plaatsvindt, speel een nieuw spel, maar nu heeft elke speler maar 1 prijskaart in plaats van de gebruikelijke 6. Behalve het aantal prijskaarten, behandel een Sudden Death als een geheel nieuw spel. Voer de set-up uit, inclusief het flippen/dobbelen wie er begint. De winner van dit spel is de winnaar van de ronde. Het zou mogelijk kunnen zijn dat een Sudden Death ook eindigt in een Sudden Death. Wanneer dit gebeurt blijf je net zo lang Sudden Death's spelen totdat iemand wint.

Demospel spelen?
Voor wie een demospel wil spelen via het internet op de officiële Pokémonsite van Pokémon USA Inc., kan hier doorlinken naar:
http://www.go-pokemon.com/tcg/howtoplay/demo.html

Waar kan ik speciale regels en errata (wijzigingen) over Pokémonkaarten vinden?
Omdat de Engelstalige kaarten waarmee we in Nederland spelen vertaald worden uit het Japans, wil het nog wel eens voorkomen dat er kleine onjuistheden in sommige kaarten staan. Wijzigingen (errata) hierop worden gepubliceerd door een groep enthousiaste scheidsrechters in de Verenigde Staten. Ook de meest gestelde vragen over aanvallen waar je als speler niet altijd uitkomt staan op deze site. Deze vragen en errata staan allemaal in het Compendium en wordt regelmatig bijgewerkt. Het Compendium kan je vinden onder de volgende link: http://pokegym.net/cpdm/current/rulings_compendium_ex.html en het Compendium lv X kan je vinden onder de link: http://compendium.pokegym.net/compendium-lvx.html#c5

Voor vragen en meer informatie kun je altijd terecht bij:
info@pokemon-organizedplay.eu